Tìm đối tác mở rộng kinh doanh tại Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

10/06/2016 Đăng bởi: Admin

Kính gửi quý đối tác, khách hàng

Hiện nay do nhu cầu mở rộng. Tomcity.vn cần mở rộng phát triển tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Thành Phố Đã Nẵng

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu hợp tác và mở rộng đầu tư cùng Tomcity.vn mời liên hệ

Anh Cát Văn Khôi (CEO của Tomcity.vn)

E: Tomcity.vn@gmail.com

M: 0979 362 737

Viết bình luận của bạn: